Čo robíme

Sme špecialisti na riešenie statickej dopravy, ktorá sa javí v prostredí 21. storočia takmer ako neriešiteľný problém. Na základe kombinácie využitia profesionálnych znalostí a dôkladných analýz organizácie dopravy, zrealizujeme aj pre Vás:

 • Analýzu statickej dopravy mestských celkov
 • Analýzu statickej dopravy parkovacích objektov nákupných, polyfunkčných, administratívnych a iných centier
 • Projekt organizácie dopravy mestských celkov
 • Projekt organizácie dopravy parkovacích objektov
 • Projekt informačno–navádzacieho značenia
 • Návrhy technologického riešenia pre zabezpečenie organizácie premávky
 • Analýzy a návrhy riešenia dopravnej obslužnosti
 • Inžiniersku činnosť v oblasti statickej dopravy
 • Poradenstvo v oblasti statickej dopravy
 • Odbornú správu parkovacích objektov
 • Dopravné riešenia prostredníctvom inteligentných systémov riadenia premávky

Naše riešenia maximalizujú plynulosť premávky nielen v rámci riešeného celku, ale aj vo vzťahu k vyšším dopravným systémom. Zároveň berú ohľad na potreby všetkých skupín užívateľov a vychádzajú v ústrety potrebám a požiadavkám zadávateľa. Vytvárame moderné, efektívne a účinné riešenia, ktoré budú dlhodobo spĺňať náročné kritériá na neustále sa meniacom trhu.

 • STN EN ISO 9001:2009
 • STN EN ISO 14001:2005
 • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV