O nás

Spoločnosť EEI je silnou a stabilnou spoločnosťou, ktorá sa venuje riešeniu statickej dopravy v rámci mestských dopravných systémov a inteligentných dopravných systémov, a v súčasnosti je najväčším správcom parkovacích systémov a garáží na Slovensku. Vo svojich činnostiach kombinuje špecializované technické schopnosti s veľmi dobrou znalosťou miestného prostredia, legislatívy a správnych podmienok. Profesionalna orientácia v obchodnom a podnikateľskom prostredí je daná dlhoročnými skúsenosťami členov jej tímu. Pevné finančné zázemie a silná technická základňa spolu s vysokou odbornosťou zamestnancov EEI, nám dáva náskok pred konkurenciou.

Investičné aktivity spoločnosti zahŕňajú výstavbu a prenájom parkovacích plôch, budovanie hromadných garáží a hromadných odstavných plôch pre retail klientelu, ako aj správu parkovacích miest a parkovacích domov. Spoločnosť EEI sa okrem iného venuje aj poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci organizácie a správy statickej dopravy a to pre verejný aj súkromný sektor. EEI je správcom najväčšieho komplexného parkovacieho systému v rámci Slovenskej republiky.

Cieľom spoločnosti je vybudovať moderný, účinný a efektívny systém statickej dopravy, vytvárať riešenia, ktoré budú dlhodobo spĺňať náročné kritériá na neustále sa meniacom trhu a poskytovať bezkonkurenčný zákaznícky servis.

Spoločnosť EEI momentálne pôsobí v mestách Banská Bystrica, Košice, Vranov nad Topľou a Zvolen.

  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV