NÁVŠTEVNÍK – základné informácie

Zmeny v parkovaní

Nové pravidlá parkovania (podľa VZN č.157/2015) prinesú do vášho každodenného života zmeny, ktoré majú za cieľ zlepšiť postavenie obyvateľov a návštevníkov centra mesta, ako aj širšieho centra mesta.

 

Najpodstatnejšie zmeny:

  • Reorganizácia dopravy v rezidentských lokalitách a centrálnej mestskej zóne
  • Zriadenie záchytných parkovísk
  • Výstavba nových parkovacích miest
  • Zjednosmernenie ulíc
  • Vznik viac ako 1 500 nových parkovacích miest pre obyvateľov

 

Doba spoplatnenia

Doba spoplatnenia návštevníckych miest a rampových parkovísk:

a)    v centrálnej mestskej zóne na platených parkovacích miestach zaradených do jednotlivých tarifných pásem, ak nejde o parkovacie miesta uvedené v písm. c),

pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.,

  

 b)    v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 a na osobitných parkoviskách na platených parkovacích miestach zaradených do jednotlivých tarifných pásem, ak nejde o parkovacie miesta uvedené v písm. c),

pondelok – piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.,

   

c)    na závorových parkoviskách

pondelok – piatok od 7.30 hod. do 19.30 hod.,
sobota od 7.30 hod. do 13.00 hod.

  

Bez úhrady: za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach uvedených v odseku 1 mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike úhradu neplatíte.

Cenovo výhodnejšie je, ak zaparkujete na záchytných parkoviskách.

Za celodenné parkovné na záchytných parkoviskách (vyznačené žltou farbou) zaplatíte maximálne 2 €. Prispejete tak k zníženiu dopravného zaťaženia centra mesta, vyťaženiu kapacít MHD, zníženiu emisií výfukových plynov a prašnosti, čo sa priaznivo prejaví na kvalite života obyvateľov a návštevníkov centra mesta.

Cenník

Parkovací lístok Základná sadzba Maximálna denná sadzba
tarifné pásmo 1 1,50 €/hodina 9,00 €
tarifné pásmo 2 1,00 €/hodina 6,00 €
tarifné pásmo 3 0,25 €/30 minút 3,00 €
tarifné pásmo 4 0,50 €/hodiny 2,00 €

            

Poznámky:

1.  V prípade elektronického parkovacieho lístka sa základná sadzba a maximálna denná sadzba zvyšuje o 20 %.
2.  Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 1 a 2 je prvých 30 minút zdarma a parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 3 a 4 je prvých 60 minút zdarma.
3.  Minimálna platba je vo výške základnej sadzby

 

Ročná nerezidentská parkovacia karta Sadzba

Druh abonentnej parkovacej karty

Základná sadzba na rok*

Základná sadzba na dobu 180 dní*

(1)

pre tarifné pásmo 1

1125,00 €

675,00 €

(2)

pre tarifné pásmo 2

750,00 €

450,00 €

(3)

pre tarifné pásmo 3

500,00 €

300,00 €

(4)

pre tarifné pásmo 4

300,00 €

180,00 €

(5)

pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa v zmysle VZN č.157  § 8a ods. 4**

30,00 €

---

*Uvedené ceny sú vrátane DPH

Spôsob úhrady

  • Nové parkovacie automaty v príslušných parkovacích zónach vám umožnia uhradiť parkovné v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV