Parkovacie karty
v lokalite Zvolen

Parkovacia karta - PÁSMO 1
1000.00 €

Parkovacia karta je platná na všetkých líniových platených parkoviskách zóny (PÁSMO 1, 2, 3).

Vydáva sa ako  ako neprenosná na evidenčné číslo vozidla.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta - PÁSMO 2
500.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách zóny v tarifnom pásme 2 a 3 (PÁSMO 2,3).

Vydáva sa ako neprenosná na evidenčné číslo vozidla.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta - PÁSMO 3
300.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách zóny v periférnom tarifnom pásme 3 (PÁSMO 3).

Vydáva sa ako neprenosná na evidenčné číslo vozidla.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta zľavnená - obyvateľ pásma 1
40.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách v pásme 1 zóny, ktorých lokalizácia je vyznačená na karte.

Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla obyvateľa a lokalitu zóny vyznačenú na karte, ako neprenostná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta zľavnená - obyvateľ pásma 2
30.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách v pásme 2 zóny, ktorých lokalizácia je vyznačená na karte.

Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla obyvateľa a lokalitu zóny vyznačenú na karte, ako neprenostná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta zľavnená - obyvateľ pásma 3
20.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách v pásme 3 zóny, ktorých lokalizácia je vyznačená na karte.

Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla obyvateľa a lokalitu zóny vyznačenú na karte, ako neprenostná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - pre FO
5.00 €

Rezidentská parkovacia karta - pre FO (fyzickú osobu - obyvateľa)  oprávňuje k parkovaniu v príslušnej lokalite (vyznačenej na karte) rezidentského pásma zóny. Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla rezidenta, uvedenú lokalitu ako neprenosná parkovacia karta.

Uvedená cena platí pre prvú parkovaciu katru tohto typu. Ceny za druhú  alebo ďalšiu vydanú rezidentskú parkovaciu kartu, sú uvedené v aktuálnom cenníku parkovacích služieb.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre PO
100.00 €

Rezidentská parkovacia karta - pre PO (právnickú osobu)  oprávňuje k parkovaniu v príslušnej lokalite (vyznačenej na karte) rezidentského pásma zóny. Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla rezidenta, uvedenú lokalitu ako neprenosná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Vyhradzovacia parkovacia karta
1600.00 €

Parkovacia karta je platná pre parkovanie na vyhradenom parkovacom státí v zóne, ktorého označenie je totožné s označením parkovacieho miesta na parkovacej karte.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV