Parkovacie karty
v lokalite Vranov nad Topľou

Parkovacia karta
250.00 €

Parkovacia karta je platná na všetkých líniových platených parkoviskách zóny.

Vydáva sa ako neprenosná na evidenčné číslo vozidla.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Vyhradené parkovacie miesto
600.00 €

Vyhradené parkovacie miesto je dočasne vyhradené parkovacie miesto s možnosťou kúpy na jeden rok v zóne označené dopravným značením IP16 s dodatkovou tabuľou E12.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku (Príloha č. 3).

Parkovacia karta zvýhodnená
1.00 €

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách Zóny. Vydáva sa obyvateľom starším ako 70r. a držiteľom Janského plakety zlatej alebo vyššej s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou.

Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla obyvateľa ako neprenostná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV