Zmena otváracích hodín na prevádzke Banská Bystrica počas letných prázdnin:

Pondelok a streda
09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

EEI - Riešenie statickej dopravy
v mestách na Slovensku

  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV