Banská Bystrica

mapa Banskej Bystrice
 
Zmenou všeobecne záväzného nariadenia ohľadom podmienok prevádzky ZPP v meste Banská Bystrica je potrebné pri zakúpení rezidentskej parkovacej karty predložiť na prevádzke EEI s.r.o. aj aktuálny výpis z listu vlastníctva, nie starší ako jeden mesiac, ktorý môžete získať na príslušnom úrade, prípadne po prihlásení sa na stránku kataster portálu.

Parkovacie karty

 
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV